Regulamin

I Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży asortymentu dostępnego dla klienta poprzez witrynę www.dafebhp.pl.
 2. Sklep internetowy dafeBHP (zwany dalej Sklep) jest własnością firmy GREGBUD FERENC GRZEGORZ Odzież robocza – BHP z siedzibą w Rzeszowie przy ul.CZ.MIŁOSZA 5  35-304 RZESZÓW, NIP 813-200-39-33. Sklep jest dostępny za pośrednictwem sieci INTERNET pod adresem: http://www.dafeBHP.pl
 3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.
 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto ( z podatkiem VAT ) wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II Zamówienie:

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przejście przez procedurę zamówienia towaru zakończoną wysłaniem wypełnionego formularza zamówienia drogą elektroniczną.
 2. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane drogą e-mailową przez pracownika Sklepu. Na wyraźne życzenie klienta zamówienie może być potwierdzone drogą telefoniczną.
 3. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w tym podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 5. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, niedzielę i święta będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.

III Realizacja zamówienia:

 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 2. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, w przypadkach szczególnych ustalany jest indywidualnie z klientem.
 4. W przypadku braku dostępności towaru Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon).
 6. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 7. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia.
 8. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.

IV Zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. ( w terminie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru do siedziby Sklepu należy wysłać/dostarczyć ).
 2. Zwracany towar należy odesłać na koszt własny. (Konsument może wysłać/dostarczyć zwracany towar jednocześnie z wysłaniem/dostarczeniem oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 ) .
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 4. Zwrotowi nie podlegają towary, używane uszkodzone, oznakowane lub szyte na indywidualne zamówienie Klienta.
 5. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

V Reklamacje

 1. Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy dostarczyć go do Sklepu wraz z otrzymaną fakturą/paragonem oraz opisem przyczyn reklamacji.
 2. Sklep rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.

VI Gwarancja

 1. Odzież robocza, obuwie robocze,rękawice robocze oraz pozostały asortyment dostępny w sklepie objęty jest gwarancją producenta.
 2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

VII Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Grzegorz Ferenc ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Firma GREGBUD Grzegorz Ferenc udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem, chyba że dane takie są niezbędne do realizacji przez dafeBHP Grzegorz Ferenc usługi – w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

VIII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. +48 732 807 298 sklepBHPrzeszow@gmail.com Zamknij

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij